CHÉN LƯỚI MOBIUS

120.000 VNĐ

🔥 Nếu quá chán vị lưới sắt thì hãy mua hẳn chén có lưới luôn đi . Đảm bảo chặn hết tàn khỏi lo tuột đồ mà cũng dễ vệ sinh nữa.
      𝐺𝑖𝑎́ 𝑛𝑖𝑒̂𝑚 𝑦𝑒̂́𝑡 : 150.000 VNĐ.

CHÉN LƯỚI MOBIUS

120.000 VNĐ