LỌC GLYXERIN PHOENIX EXTRA

250.000 VNĐ

🔥 Bộ phận extra cho những chiếc boong glyxerin của bạn giúp boong êm hơn 1 bậc.
🔥 Cắm vô thêm , tháo lắp ra như những mối đốt của cây tre.
🔥 Chiều dài lọc : 15cm
🔥 Có 2 loại lọc
    💨 Lọc Chùm
    💨 Lọc Vòi Hoa Sen
      𝐺𝑖𝑎́ 𝑛𝑖𝑒̂𝑚 𝑦𝑒̂́𝑡 : 400.000 VNĐ.

LỌC GLYXERIN PHOENIX EXTRA

250.000 VNĐ