CHÉN 14 DAB THỦY TINH

150.000 VNĐ

🔥 Loại chén phổ thông để sử dụng dab . Có thể xài với hầu hết các loại boong ( mini boong thì vẫn là ngon nhất )
🔥 Độ dày : 4mm
      𝐺𝑖𝑎́ 𝑛𝑖𝑒̂𝑚 𝑦𝑒̂́𝑡 : 150.000 VNĐ

CHÉN 14 DAB THỦY TINH

150.000 VNĐ