NỐI DÀI BOONG THỦY TINH MẪU C

80.000 VNĐ

𝐍𝐨̂́𝐢 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠
🍀 Nối cho boong mini và boong tầm trung
𝐺𝑖𝑎́ 𝑛𝑖𝑒̂𝑚 𝑦𝑒̂́𝑡 : 80.000 VNĐ ( Mẫu B & C )

NỐI DÀI BOONG THỦY TINH MẪU C

80.000 VNĐ