BOONG MOLINO MINI EM ĐÍT BỰ

360.000 VNĐ

🍟 Mẫu này to hơn những mẫu mini khác nên nước nôi cũng sẽ nhiều hơn
🍟 Chiều cao : 14cm
🍟 Đường kính đế : 5cm
🍟 Độ dày : 5mm
      𝐺𝑖𝑎́ 𝑛𝑖𝑒̂𝑚 𝑦𝑒̂́𝑡 : 450.000 VNĐ

BOONG MOLINO MINI EM ĐÍT BỰ

360.000 VNĐ