LƯỚI SẮT MỸ – 1 TỆP

40.000 VNĐ

🍀 Loại lưới xịn , xài không lủng , 5 cái xài hoài , đỡ dính vị kim loại từ lưới
      𝐺𝑖𝑎́ 𝑛𝑖𝑒̂𝑚 𝑦𝑒̂́𝑡 : 40.000 VNĐ

Hết hàng