LƯỚI SẮT THƯỜNG – SET 5 TỆP

15.000 VNĐ

🍀 Dù là boong hay tẩu thì đôi lúc chúng ta vẫn cần những tấm lưới này để đỡ hao đồ 
      𝐺𝑖𝑎́ 𝑛𝑖𝑒̂𝑚 𝑦𝑒̂́𝑡 : 30.000 VNĐ

LƯỚI SẮT THƯỜNG – SET 5 TỆP

15.000 VNĐ