NỐI DÀI BOONG THỦY TINH MẪU A

100.000 VNĐ

🍀 Nối cho boong tầm trung và bự trở lên
      𝐺𝑖𝑎́ 𝑛𝑖𝑒̂𝑚 𝑦𝑒̂́𝑡 : 100.000 VNĐ ( Mẫu A )

NỐI DÀI BOONG THỦY TINH MẪU A

100.000 VNĐ