BONG GILI TRÁI TÁO

550.000 VNĐ

🔥 Bạch Tuyết ăn trái táo đỏ của bà phù thủy thì lăn ra bất tỉnh , còn trái táo đỏ Best Bong đưa thì chỉ làm mọi người high hơn thôi .
🔥 Thiết kế hút như toppuff miệng hút nhỏ khói đi theo tia cảm giác rất khác.
🔥 Chiều cao : 9cm
🔥 Đường kính đế : 4,5cm
      𝐺𝑖𝑎́ 𝑛𝑖𝑒̂𝑚 𝑦𝑒̂́𝑡 : 550.000 VNĐ

BONG GILI TRÁI TÁO

550.000 VNĐ