BOONG GLYXERIN PHOENIX 3 LỌC

1.400.000 VNĐ

🔥 Một trong những cây boong khủng nhất trong gia đình Glyxerin với 3 lọc hỗn hợp + phần đông lạnh glyxerin
🔥 Vệ sinh và mang đi dễ dàng với mối tháo lắp
🔥 Có thể mua thêm lọc rời mối cắm thêm cho êm
🔥 Chiều cao 42cm
🔥 Đường kính đế 11,5cm
🔥 Chén 18mm
🔥 Độ dày 7mm
      𝐺𝑖𝑎́ 𝑛𝑖𝑒̂𝑚 𝑦𝑒̂́𝑡 : 1.800.000 VNĐ

Hết hàng