ZIG ZAG BLUNT

75.000 VNĐ1.200.000 VNĐ

🌀 Zig Zag Blunt Gai Dầu là điếu blunt hoàn hảo cho búp đồ của bạn .

🌀 Có túi zip seal để tránh bị khô lá khô điếu .

🌀 Cháy đều , siêu chậm và đặc biệt giấy mỏng mềm siêu dễ cuốn

🌀 1 tệp gồm 2 lá

🌀 Đang có 3 strain : 🦀 Island Vibes 🌴 Natural 🦋 Blue Dream

𝐺𝑖𝑎́ 𝑛𝑖𝑒̂𝑚 𝑦𝑒̂́𝑡 : 75.000 VNĐ

ZIG ZAG BLUNT