MÂM USA BỰ

600.000 VNĐ

🍀 Mâm to khỏi lo không hết nấc.
🍀 Những chiếc mâm Raw , OCB , Zig zag tại shop đều chính hãng Mỹ 100% .
🍀 Màu sơn, thiết kế và chất lượng hơn hẳn những mẫu phổ thông
      𝐺𝑖𝑎́ 𝑛𝑖𝑒̂𝑚 𝑦𝑒̂́𝑡 : 800.000 VNĐ

MÂM USA BỰ

600.000 VNĐ