BOONG MOLINO GHỆ DA TRẮNG

1.800.000 VNĐ

🍟 Hãy hút cái boong này mạnh mẽ như cách bạn phịch 1 em ghệ da trắng.
🍟 Chiều cao : 42cm
🍟 Đường kính đế : 10cm
🍟 Ngăn đựng đá bự
🍟 Độ dày : 5mm
      𝐺𝑖𝑎́ 𝑛𝑖𝑒̂𝑚 𝑦𝑒̂́𝑡 : 2.300.000 VNĐ

Hết hàng