BOONG GILI 2 LỌC THẲNG

1.300.000 VNĐ

🔥 Một chiếc boong tuyệt vời với anh em hệ lọc
🔥 2 lọc chùm + 1 lọc cơ bản khói cứ gọi là cuộn xoáy luôn nhé.
🔥 Chiều cao : 40cm
🔥 Độ dày : 5mm
🔥 Chén 14mm
      𝐺𝑖𝑎́ 𝑛𝑖𝑒̂𝑚 𝑦𝑒̂́𝑡 : 1.300.000 VNĐ.

Hết hàng