TIPS THỦY TINH KING PALM

60.000 VNĐ

🍀 Phù hợp với nhiều loại giấy cuốn với blunt.
🍀 Cảm giác khói dày và sạch hơn
🍀 Kích cỡ 7mm
🍀 Màu Trong Suốt , Vàng & Đen.

TIPS THỦY TINH KING PALM

60.000 VNĐ