TẨU PHOENIX STEAMROLLER KHÔ

150.000 VNĐ

💨 Tẩu King Size cỡ đại

💨 Nhiều khói, tẩu lớn, cầm nặng tay
💨 Nên sử dụng với lưới sắt hoặc đinh thủy tinh tránh tàn/tro gây khó chịu
💨 Chiều dài 18cm
💨 Độ dày 5mm
      𝐺𝑖𝑎́ 𝑛𝑖𝑒̂𝑚 𝑦𝑒̂́𝑡 : 250.000 VNĐ

TẨU PHOENIX STEAMROLLER KHÔ

150.000 VNĐ