TẨU CHILLIUM RHINO USA

220.000 VNĐ

𝗧𝗮̂̉𝘂 𝗖𝗵𝗶𝗹𝗹𝗶𝘂𝗺 𝗥𝗛𝗜𝗡𝗢
💨Tẩu Rhino Trắng có thể bỏ được 0,2gram . Mỗi chiếc tẩu đều có một đầu nút silicone để bỏ vô túi đem đi dễ dàng.
💨Thương hiệu : RHINO
💨Được sản xuất tại Mỹ
💨Chiều dài : 11cm
💨Đường kính miệng hút : 0,7cm

TẨU CHILLIUM RHINO USA

220.000 VNĐ