QUE DAB KIM LOẠI HOẠT HÌNH

150.000 VNĐ

🍀Phiên bản cải tiến nặng hơn và thiết kế đẹp hơn so với Que Dab Classic .
🍀Chiều dài : 12cm
🍀Giá niêm yết : 150.000 VNĐ

Hết hàng