OCB ORGANIC HEMP NGẮN

70.000 VNĐ

 

✔️ Thương hiệu: OCB
✔️ Xuất xứ: Pháp
✔️ Kích thước: ngắn
✔️ Không biến đổi gen
✔️ 50 tờ / tẹp

✔️ Thành phần: Gai dầu tự nhiên


𝐿𝑎̀𝑚 𝑡𝑢̛̀ 𝑔𝑎𝑖 𝑑𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑢̛̣ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛 , 𝑑𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑎𝑛ℎ 𝑒𝑚 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑡𝑟𝑎̉𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 100% đ𝑜̣̂ 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑐.
𝐵𝑎𝑜 𝑏𝑖̀ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑎́𝑖 𝑐ℎ𝑒̂́ 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑚𝑢̛̣𝑐 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑣𝑎̣̂𝑡.

 

— 𝗕𝗘𝗦𝗧 𝗕𝗢𝗡𝗚 𝟰𝟮𝟬 – 𝗔𝘂𝘁𝗵𝗲𝗻𝘁𝗶𝗰 𝗛𝗲𝗮𝗱𝘀𝗵𝗼𝗽 𝘀𝗶𝗻𝗰𝗲 𝟮𝟬𝟭𝟵 —

Ship COD toàn quốc
📌Sỉ và lẻ giấy cuốn chính hãng 100% và phụ kiện chất lượng cao

Hết hàng