MÂM MINI COOKIES + NẮP HÍT NAM CHÂM

120.000 VNĐ

🍀 Thiếu gì cũng được mà thiếu mâm là không có cuốn được.
🍀 Mâm này có nắp nam châm để chắn lông mèo với bụi nha , thử tưởng tượng đang hút mà có bụi với lông mèo trong điếu đi :))
🍀 Kích thước : 18 x 14cm
      𝐺𝑖𝑎́ 𝑛𝑖𝑒̂𝑚 𝑦𝑒̂́𝑡 : 200.000 VNĐ

MÂM MINI COOKIES + NẮP HÍT NAM CHÂM

120.000 VNĐ