GIẤY BLUNT KARMA 2 LÁ

50.000 VNĐ480.000 VNĐ

𝗞𝗮𝗿𝗺𝗮 𝗕𝗹𝘂𝗻𝘁
🌀 Loại blunt wrap ngon bổ rẻ
🌀 Blunt mềm siêu dễ cuốn
🌀 Có 3 strain
💨 Tropic Trip
💨 Purple Chill
💨 Blazin Blue

GIẤY BLUNT KARMA 2 LÁ