GẠT TÀN SILICONE RICK

90.000 VNĐ

𝑀𝑜̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 𝑔𝑎̣𝑡 𝑡𝑎̀𝑛 𝑠𝑖𝑙𝑖𝑐𝑜𝑛𝑒 𝑘𝑢𝑡𝑒 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑠𝑜̛̣ 𝑏𝑒̂̉

Hết hàng