CUỘN RAW 5M ORGANIC

Liên hệ

🤩 Dễ dàng cuốn nhiều kiểu điếu với cuộn Raw 5m.
🤩 Được làm từ gai dầu tự nhiên , cháy chậm và vị thanh.