BOONG TRẮNG NHÁM MINI

350.000 VNĐ

💎 𝑀𝑎̂̃𝑢 𝑏𝑜𝑜𝑛𝑔 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝑑𝑎̂𝑛 𝑔𝑜̣𝑛 𝑛ℎ𝑒̣
💎 𝑃ℎ𝑎́𝑡 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 đ𝑒̂𝑚 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 𝑥𝑖̣𝑛

Hết hàng