BOONG GILI CONG 2 LỌC TỔ ONG

580.000 VNĐ

🔥 Bam ! 2 lọc tổ ong ! Nhân đôi độ êm ! Boong miệng cong nên yên tâm khỏi sợ nước bắn quá nhiều.
🔥 Chiều cao : 25cm
🔥 Đường kính đế : 9cm
🔥 Chén 14mm
🔥 Độ dày : 5mm
      𝐺𝑖𝑎́ 𝑛𝑖𝑒̂𝑚 𝑦𝑒̂́𝑡 : 700.000 VNĐ

Hết hàng