BLUNT TỈ PHÚ OGK

80.000 VNĐ

🌀Blunt theo vị strain , thú vị chứ .
🌀2 lá 1 tệp
🌀Đang có 2 strain :
💜 Majestic Grape
💚 OGK
      𝐺𝑖𝑎́ 𝑛𝑖𝑒̂𝑚 𝑦𝑒̂́𝑡 : 80.000 VNĐ

BLUNT TỈ PHÚ OGK

80.000 VNĐ