THÂN PEN OOZE 2.0

750.000 VNĐ

🥶 Lượng Vol thấp ( 2.0 W -4.0 W ) phù hợp với live resin và oil.
🥶 Update chế độ hút không cần bấm nút.
🥶 Có thể sạc qua củ hoặc sạc trực tiếp.

THÂN PEN OOZE 2.0

750.000 VNĐ