GIẤY RAW ĐEN CLASSIC CUỐN NGƯỢC KINGSIZE

75.000 VNĐ1.200.000 VNĐ

– Sẽ rất thú vị cho anh em thích backrolling khi giờ đây Raw đã có phiên bản để làm chuyện ấy dễ hơn.
– 32 tờ 1 tệp

GIẤY RAW ĐEN CLASSIC CUỐN NGƯỢC KINGSIZE