GIẤY BLUNT HIGH HEMP

Liên hệ

🌀Sản phẩm thông dụng với anh em yêu blunt tại Việt Nam
🌀Vị Blunt không quá nặng đô, có chứa CBD bên trong
🌀2 lá 1 tệp
🌀Đang có 3 vị :
🌷 Flora Passion
🍋 Hydrolemonade
🕳
      𝐺𝑖𝑎́ 𝑛𝑖𝑒̂𝑚 𝑦𝑒̂́𝑡 : 80.000 VNĐ

Hết hàng