OOZE QUARTZ BANGER

280,000 VNĐ

🔥 Chén dab 14 phù hợp với tất cả mẫu boong 14mm .
🔥 Thủy tinh dày dặn , khó bể hơn những mẫu phổ thông

Out of stock